FloatRing är designad för att överföra trafikbelastningen från bassängen till vägstrukturen. Därmed kommer trågstommen att följa vägbanans rörelser genom årstiderna. Här är flera artiklar om utmaningarna med vägtråg.