Viacore®

Viacore® CE-märkt asfalt.

Det professionella valet för dig som kräver absolut högsta kvalitet, hållbarhet, dokumentation och livslängd.

RIKTIG ASFALT UTAN UPPVÄRMNING!

CE-certifierad ultralågtempererad ABT.

För att snabbt, ekonomiskt och varaktigt reparera skador i asfaltbeläggningar är det oerhört viktigt att använda asfalt av hög kvalitet och som motsvarar de krav som ställs på slitstarka och långlivade vägbeläggningar.

Arstec är nu den första och enda i Sverige med att erbjuda en produkt, som läggs utan uppvärmning, och lever upp till de höga kvalitetskraven för asfalt enligt Europastandarden, EN 13108-1, och har fått tillstånd att använda CE-märkningen för Viacore®

Viacore® tillverkas av österrikiska Vialit! Världens största och första producent av REaktiv Asphalt® som bland annat även tillverkar REphalt®, REfug och REaktiv Primer.

 • Användningsområden
  • Klassisk reparation av potthål och vägskador.
  • Permanent återställning efter grävarbeten och ledningsschakt.
  • Läggning av ramper, utjämning av ojämnheter och svackor.
  • Justering av brunnsbetäckningar samt nyläggning av asfalterade ytor.
  • Viacore® kan dessutom, på grund av att den inte kräver uppvärmning, användas inomhus och vid potentiellt explosiva miljöer, t.ex. bensinstationer.
 • Egenskaper
  • Viacore® är en ”grön produkt” då den är helt fri från lösningsmedel (0,0 %) och inte har några tillsatser av miljöskadliga ämnen.
  • Viacore® ger ett betydligt mindre koldioxidavtryck jämfört med andra asfaltsorter eftersom den görs av förnybara råmaterial och tillverkas vid en låg temperatur.
 • Användarguide
  • Rengör underlag och skarvar grundligt.
  • Klistra ytan t.ex. med REaktiv primer eller en bitumenemulsion C40 eller C60.
  • Förbehandla skarvarna.
  • Blanda Viacore med ca 2-4 % vatten och fördela massan jämnt.
  • Lägg asfalten med en viss förhöjning med hänsyn till skiktets tjocklek och efterföljande kompaktering.
  • Beakta min. och max. tjockleken för varje lager mellan varje kompaktering.
  • Komprimera med lämplig utrustning – vält eller markvibrator (Padda).

  Lagrens tjocklek i varje beläggning

  Viacore Min. cm Max. cm

  AC 8 2,5 4,0

  AC 11 3,0 5,0

 • Förpackningar
  • Viacore® AC 8 160/220: 25 kg hink.
  • Viacore® AC 8 160/220: 500 kg Big-Bag.
  • Viacore® AC 11 160/220: 25 kg hink.
  • Viacore® AC 11 160/220: 500 kg Big-Bag.

Vill du ha mer information om denna produkt? Kontakta oss