STRADAFIX - Asfaltförnyare

STRADAFIX - Asfaltförnyare

Gamla och väderbitna asfaltytor kan enkelt förnyas med Stradafix. Tätar fina sprickor och uttorkad, porös och/eller grov asfalt. Minskar på stensläpp från asfalten.

Gamla och väderbitna asfaltytor kan enkelt förnyas med Stradafix. Tätar fina sprickor och uttorkad, porös och/eller grov asfalt. Minskar på stensläpp från asfalten.

Stradafix ger asfalten en förnyad ”slitbana” och passar utmärkt för trafikerade ytor som – parkeringsplatser, uppfarter, innergårdar, vandrings-leder, trottoarer och cykelbanor.
Stradafix kan även användas inomhus.
Stradafix säljs i 15kg hinkar och beräknas räcka till 6-10 m²
Stradafix är naturligtvis lösningsmedelsfri, d.v.s. inga skadliga ångor släpps under bearbetningen.

Den torkade kvarvarande bindemedelsfilmen är absolut klibbfri även i lager på ca 2 mm!
Stradafix h.ar testats och är väderbeständig enligt DIN EN ISO 4892-3

 • Egenskaper
  • Är en ytbehandling som ger föryngring och tätning av gammal beläggning.
  • Har testats och är väderbeständig enligt DIN EN ISO 4892-3.
  • Gör mer än bara snyggar till på asfaltytan!
 • Användarinstruktion
  Ytan skall vid utläggning vara torr, damm, olje- och fettfri.
  Kraftigt nedsmutsade ytor kan behöva rengöras med en högtryckstvätt. Yttemperaturen på underlaget måste vara minst + 10 ° C.
  Rör om Stradafix med till exempel en färg- och murbruksblandare så att materialet blir homogent. Maskera eventuellt kanterna på området som ska förbättras. Fördela materialet i omgångar över ytan med en gummiskrapa eller målarroller. Vid mycket grov eller öppen asfalt kan det vara nödvändigt med ytterligare en behandling. Låt ytan torka.
  Stradafix kan, vid varm väderlek, beträdas efter några timmar.

Vill du ha mer information om denna produkt? Kontakta oss