REfug 100

REfug 100

REfug 100 är en miljövänlig, tvåkomponent tätningsmedel för kall användning. Den är elastisk och används för att täta sprickor och fogar.

 • Användningsområde
  • Sprickor från 2 mm och uppåt.
  • Tätning av asfaltfogar.
  • Övergångar mellan asfalt och betong.
  • Kan användas på asfalt, betong och andra fasta byggmaterial.
 • Egenskaper
  • Hög permanent elasticitet och plasticitet.
  • Stabil vid både höga och låga temperaturer.
  • Fäster mycket bra på ytan.
  • Utmärkt motståndskraft mot UV-strålning, åldrande och väderpåverkan.
  • Överkörd efter ca 15 minuter.
  • Fullständigt härdad efter ca 1 timme vid 25°C.
  • Innehåller inga lösningsmedel.
 • Användarguide
  • Sprickorna ska vara fria från damm och lösa material.
  • Materialet bör vara mellan + 15 ° C och + 30 ° C under användning.
  • Utetemperaturen bör vara mellan +5°C och +30°C.
  • Ytan bör vara torr eller lätt fuktig/absorberande för optimal vidhäftning.
  • Betongsprickor ska förbehandlas med primer, t.ex. REactive primer.
  • Kan med fördel spritsas för att skapa friktion i ytan.
  • Utrustning kan rengöras med ArClean eller andra bitumenlösningsmedel.
  • Förvara frostfritt.
 • Förpackning
  • REfug 100: 12 x 425 grams patroner.

Vill du ha mer information om denna produkt? Kontakta oss