REfug 2K

REfug 2K

REfug 2K är en miljövänlig, tvåkomponent tätningsmedel för kall användning. Den är elastisk och används för att täta sprickor och fogar. Kan även användas för att t.ex. limma kantsten.

 • Användningsområde
  • Sprickor från 2 mm och uppåt.
  • Tätning av asfaltfogar.
  • Övergångar mellan asfalt och betong.
  • Kan användas på asfalt, betong och andra fasta byggmaterial.
  • Används även för att t.ex. limma kantsten.
 • Egenskaper
  • Hög permanent elasticitet och plasticitet.
  • Stabil vid både höga och låga temperaturer.
  • Fäster mycket bra.
  • Utmärkt motståndskraft mot UV-strålning, åldrande och väderpåverkan.
  • Trafikerbar efter ca 30 minuter.
  • Fullständigt härdad efter ca 1 timme vid 25°C.
  • Innehåller inga lösningsmedel.
 • Användarguide
  • Sprickorna ska vara fria från damm och lösa material.
  • Materialet bör vara mellan + 15 ° C och + 30 ° C under användning.
  • Utetemperaturen bör vara mellan +5°C och +30°C.
  • Komponent A homogeniseras först genom omrörning. Tillsätt sedan komponent B och blanda till dess att inga vita sträck syns.
  • Ytan som repareras ska vara torr eller endast lätt fuktig för optimal vidhäftning.
  • Betongsprickor ska förbehandlas med primer, t.ex. REactive primer.
  • Kan med fördel chippas för att skapa friktion och undvika oönskad vidhäftning.
  • Utrustning kan rengöras med VIA-Multiclean, ArClean eller andra liknande släppmedel.
  • Förvara frostfritt.
 • Förpackning
  • REfug 2K: 4,6 kilos hink, komponent A + 0,4 kilo komponent B.

Vill du ha mer information om denna produkt? Kontakta oss