Hydraway

Hydraway - dräneringssystem

Hydraway är ett prefabricerat plastfilteravlopp som består av 25 mm polyetenkärna med svetsad, nålstansad fiberduk.

Hydraway är ett prefabricerat plastfilteravlopp som består av 25 mm polyetenkärna med svetsad, nålstansad fiberduk. Med mer än 80 % öppning i konstruktionen är man därför inte beroende av att vattnet dräneras genom smala spaltöppningar som på traditionella dräneringsrör. Diket som Hydraway är monterat i kan därför fyllas i med samma material som grävdes fram, enligt beskrivningen i det norska Statens vegvesens handbok N200. Detta gör att Hydraway i de flesta fall är billigare att installera längs vägen än traditionell dränering. Hydraway finns i både 15 cm och 30 cm höjd.

 • Fördelar
  • Mindre grävande.
  • Ingen borttagning av schaktmassor.
  • Inget tillvägagångssätt för nya massor.
  • Billigare än traditionella dräneringsrör.
 • Studier
  • Statens Vegvesens Rapport Nr 365 - Dränering.
  • Väg- och transportinstitut nr 740 - Dränering med Hydraway Drain.
  • Väg- och transportforskningsinstitutet V171 - Experiment med Hydraway Drain.

Vill du ha mer information om denna produkt? Kontakta oss