FloatRing

FloatRing

FloatRing är designad för att överföra trafikbelastningen från bassängen till vägstrukturen.

Ringen är tillverkad av segjärn och är dimensionerad för att hålla i generationer.

I dagens lösning vilar trågstommen på asfalt, som i sin tur vilar på en toppring eller kon. Det innebär att det mesta av trafikbelastningen överförs till själva bassängen.

 • Användningsområde

  Ny konstruktion:

  • Förhindrar krossning av topping och kon.
  • Bättre packning runt bassängen.
  • Byggtrafiken kan köras rakt över.
  • Färre klagomål för entreprenör.

  Omasfaltering:

  • Utförs före fräsning eller asfaltering.
  • Förenklar justering efter fräsning.
  • Mindre risk för domar i efterhand.
  • Färre klagomål för asfaltsentreprenörer.

  Regelbunden byte:

  • Lite extra jobb när arbetet redan ska göras.
  • Mindre risk för straff i efterhand.
  • Längre livslängd utförd.
 • Egenskaper
  • Skyddar och minskar skador på toppring och kon i både byggskedet och driftfasen.
  • Ramen följer vägens rörelser, upp och ner.
  • Förlänger livslängden på ramen och locket.
  • Förenklar entreprenörens arbete vid byte och justering.
  • Förbättrad kvalitet på utfört underhållsarbete.
  • Mindre buller, färre grannklagomål.

  Installation av FloatRing, antingen under byggskedet eller i samband med omasfaltering, kommer att resultera i en betydande minskning av underhållskostnaderna i framtiden.

Vill du ha mer information om denna produkt? Kontakta oss