ArOptimal

ArOptimal

Med ArOptimal kan du producera asfalt vid alla temperaturer och med en hög andel återvinning, utan att göra avkall på kvaliteten.

Genom att optimera blandningstid och ordning kan du även producera LTA utan skumbitumen med bibehållen vidhäftningsförmåga.

Kompression:

Gör asfaltmassan lättare att packa vid lägre temperaturer. Används för att sänka produktionstemperaturen med upp till 30 °C.

 • Används för långa transportsträckor.
 • Används för asfaltering på vintern.
 • Kan användas i LTA med skumbitumen för att förbättra packningsegenskaperna.
 • Bifoga
  • Utmärkt vidhäftning till de flesta typer av stenmaterial.
  • Uppfyller enkelt kraven för rullflasktest, TSR och Hamburg Wheel Test.
  • Både passiv och aktiv fuktförskjutning.
 • Egenskaper
  • Enklare användning av granulat / RAP.
  • Möjliggör användning av en större andel asfaltgranulat / RAP i produktionen vid lägre produktionstemperaturer utan minskning av packningsegenskaperna.
  • Mindre lukt, mindre rök. Utvecklad för att ge mindre aminlukt och rök för asfaltarbetare.
 • Användarguide
  • Tillsätt 0,25-0,75 % av den totala mängden bitumen i asfaltmassan.
  • Pumpbar från ca 25 °C.
 • Förpackning
  • Levereras i 1000L IBC-behållare.

Vill du ha mer information om denna produkt? Kontakta oss