AD-Here® LOF 65-00 EU

AD-Here® LOF 65-00 EU

AD-Here® LOF 65-00 EU är ett aminbaserat lim, utvecklat för att ge asfaltmassan bättre bearbetbarhet även vid lägre produktionstemperaturer.

Används för hög fukthalt och i LTA med skumbitumen.

 • Bifoga
  • Utmärkt vidhäftning till de flesta typer av stenmaterial.
  • Uppfyller enkelt kraven för rullflasktest, TSR och Hamburg Wheel Test.
  • Både passivt och aktivt lim.
  • Fungerar utmärkt i varm asfalt, LTA med skumbitumen och i halvvarma massor.
 • Egenskaper
  • Enklare användning av granulat / RAP.
  • Möjliggör användning av en större andel asfaltgranulat / RAP i produktionen utan högre produktionstemperatur eller sämre packning.
  • Mindre lukt, mindre rök.
  • Utvecklad för att ge mindre aminlukt och rök för asfaltarbetare.
 • Användarguide
  • Tillsätt 0,25-0,75 % av den totala mängden bitumen i asfaltmassan.
  • Pumpbar från ca 23 °C.
 • Förpackning
  • Leveres i 1000L IBC container.

Vill du ha mer information om denna produkt? Kontakta oss

Bildgalleri: