Arstec AS

Expert på asfaltproduktion och förebyggande underhåll

Sedan 1979 har Arstec varit en ledande aktör inom de områden vi representerat. Vi levererar våra varor och tjänster i hela Norden och i Polen.

Din partner på väg

Vi är ett växande företag, med lång erfarenhet

I över 40 år har våra produkter och lösningar använts inom vägbranschen. Idag levererar vi helhetslösningar med produkter, utrustning, utbildning och utbildning inom produktkategorierna.

Affärsidé

Arstec AB ska möta krav och önskemål från våra nuvarande och framtida kunder genom fokus på högsta kvalitet, miljö och kundnytta.
Vår verksamhet ska stärka vår och våra kunders konkurrenskraft genom att alltid erbjuda det mest hållbara alternativet inom varje produktsegment. Hållbart, såväl kvalitetsmässigt, ekonomiskt och ur miljösynpunkt. Organisationen ska kännetecknas av ett kundnära, kreativt och effektivt arbetssätt baserat på kostnadseffektiva och miljöriktiga processer.

Historia

2016 grundades Arstec AB, då som Asfaltonline Norden AB, av Thomas Utegård med den klara målsättningen att bli den ledande leverantören i Norden av hållbara asfaltprodukter som används utan uppvärmning, med minimal miljöpåverkan.
2017 blev Vialit Asphalt GmbH & Co. KG och Arstec AS delägare.
2022 bytte vi namn till Arstec AB.
Arstec består idag av flera företag med många duktiga och erfarna medarbetare.

Miljö och hållbarhet

Genom att förlänga livslängden på det vi har idag, återanvända allt och när livslängden är över, producera nytt med bästa kvalitet och lägsta möjliga koldioxidavtryck, kan vi bidra till en mer hållbar förvaltning av våra resurser. Detta är inte bara det bästa för miljön, det är i de flesta fall också det mest ekonomiska.

Vi skall genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, ägare, anställda, allmänhet och myndigheter.
Miljöfrågorna skall införlivas i alla delar av vår verksamhet.
Dessa punkter åskådliggör vår inställning:

  • Vi skall med en helhetssyn, ständig förbättring och mätbara miljömål eftersträva låg påverkan på miljön.
  • Vi skall följa tillämplig miljölagstiftning samt de lagar, förordningar och föreskrifter som vi berörs av.
  • Vi skall i all verksamhet hushålla med naturresurser och energi.
  • Vi skall sätta människors hälsa och säkerhet i centrum.
  • Vi skall på förhand analysera miljöpåverkan av nya verksamheter.
  • Vi skall utbilda, informera och stimulera vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet.
  • Vi skall ställa lika höga miljökrav på leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners som vi ställer på vår egen verksamhet.
  • Vi skall öppet redovisa vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan.

Vår vision

Arstec AB ska vara marknadsledande inom kunskap, försäljning och produktion av kalla produkter för vägunderhåll i Norden. Vi ska alltid erbjuda marknadens bredaste sortiment av hållbara, kalla, asfaltprodukter av högsta kvalitet.

Vi ska ligga främst när det gäller att tillhandahålla innovativa, hållbara och miljövänliga produkter genom nordiska agenturer eller egenproduktion.

Våra kunder ska alltid känna sig trygga med att vi håller vad vi lovar och att alla påståenden alltid finns väldokumenterade.

Arstec AB har som mål att aktivt identifiera, förebygga och minimera de miljö- och hälsorisker som orsakas av vår verksamhet.