Justering av brunnsbetäckningar

Rutiner för justering av brunnsbetäckningar

Skeva brunnsbetäckningar skapar många onödiga utmaningar och kostnader. Här har vi samlat över 10 års erfarenhet.

Det finns två viktiga faktorer att känna till innan man justerar en brunnsbetäckning: Hur tjock asfalten är och hur djup konen är.

Även om de flesta vägnormer och VA-normer beskriver minst 10 cm justering och minst 10 cm asfalt under ramen, så är det tyvärr inte tillräckligt på många ställen.

Om konen är mer än 14 cm under den övre asfaltytan har du möjlighet att installera Floatring för att undvika stora framtida merkostnader.

 • Djup till kon mellan 8-14 cm
  • Lossa brunnsbetäckningen med t.ex. Arstec brunnslyftare, mejsel eller annan utrustning.
  • Undvik att ta bort hela asfaltlagret.
  • Mejsla en fasad kant, ca 6 cm utanför ramen och 6 cm djup.
  • Applicera asfaltlim t.ex. REactive Primer vid faskanten.
  • Sätt tillbaka ramen på plats och fyll den sluttande kanten med Viacore, REphalt eller varm asfalt.
  • Komprimera asfalt och betäckningen väl. Ta hänsyn till efterkomprimering.
  • Täta fogar mellan gammal och ny asfalt med t.ex. Fogemulsion F eller REfug 100.
 • Djup till kon mindre än 8 cm
  Om brunnsbetäckningar där konen är mindre än 8 cm under den övre asfaltytan repareras med asfalt kommer asfalten med största sannolikhet att spricka igen med tiden. Vi har lång och god erfarenhet av att justera denna typ av brunnsbetäckningar med akrylbetong Bitumix AC.
 • Tunn asfalt

  Där det bara finns ett tunt lager asfalt (<6 cm) på vägen är det viktigt att få mycket asfalt runt brunnen och under ramen för att förhindra att reparationen spricker.

  Om konen är mer än 14 cm under den övre asfaltytan har du möjlighet att installera Floatring för att undvika stora framtida merkostnader.

Bildgalleri:

Kurser och webbseminarier

Arstec arrangerar regelbundet kurser och webbseminarier inom de olika områdena. Hör av dig om du vill delta.