FAQ

Vanliga frågor

Vi får många frågor relaterade till FloatRing. På den här sidan hittar du svar på några av de vanligaste frågorna.

 • Vem ska egentligen stå för kostnaden för att installera FloatRing?
  Som standard är bassängen en del av rörnätet och FloatRing del av bassängen: Det är bassängens ägare som är ansvarig. Detta är vanligtvis vatten och avlopp (VA). För ytvattenbrunnar kan det vara Statens vegvesen, fylket eller kommunen. Det finns även dragtråg, fjärrvärmebassänger och bossug som kan ha andra ägare.
 • Kommer inte installationen av FloatRing att kräva extra noggrannhet och mycket extra arbete i design och utförande jämfört med en traditionell lösning?
  Allt byggarbete på skandinaviska vägar kräver extrem noggrannhet och god planering. Användning av FloatRing är inget undantag. Med den traditionella lösningen är justeringsmöjligheterna begränsade till justeringsringarnas olika höjder, vanligtvis 5 cm intervall. Med FloatRing kan höjden upp till översta asfaltytan justeras till millimetern. Där monteringsanvisningar följs kan extra tidsåtgång för korrekt installation beräknas. Det är viktigt att poängtera att installationen av FR endast är en marginell kostnad för arbeten på vägar eller i brunnar.
 • Hur lång är livslängden för en FloatRing när man funderar på att senare byta slitlager?
  Under förutsättning att gällande standarder och normer används för asfaltering kan man beräkna att 3 nya slitlager kan läggas utan fräsning innan ringens förankring måste återupprättas. Det vill säga en varaktighet för den första installationen på 70-80 år, och motsvarande minskade livstidskostnader. Vid fräsning och korrekt montering enligt anvisningarna har inga beräkningar gjorts för en sådan teoretisk begränsning. Vi skriver “50 års förväntad livslängd” så att det harmoniserar med bästa praxis för andra produkter i VA.
 • Finns det ritningar av FloatRing som kan användas för ingenjörsarbete?
  Kontakta oss direkt så skickar vi CAD-ritningar på ringarna.
 • Ska FloatRing endast användas vid nybyggnation?
  Nej, den kan även användas för normalt byte/justering av trågramar, för omasfaltering och för djupstabilisering. Separata rutiner har skapats för dessa.
 • När ska FloatRing installeras på ett nytt system?
  När nivån börjar närma sig toppnivån minus 30 cm är det dags att planera installationen av FloatRing. Detta är i de flesta fall samtidigt som nivån börjar närma sig toppen av konen. Toppen på FloatRing måste vara minst 12 cm från översta nivån för att få rätt storlek på asfaltskivan, så då beror det på vilken höjd du har på ringen som ska monteras.
 • Hur viktig är mängden asfalt, massatyp och packning när man använder FloatRing?
  På en ny anläggning används samma typ av massa som beskrivs för de olika lagren (underlag, bindlager, slitlager). För omasfaltering och regelbundet byte/justering rekommenderar vi att använda AGB 11 eller AGB 16 på de nedre lagren. Det är viktigt att packa väl för varje lager (5 cm) för att förhindra att lös asfalt faller ner i bassängen och förhindra sättningar efteråt. På översta lagret (slitlager) används den med beställaren överenskomna massatypen.
 • När ska FloatRing installeras i samband med omasfaltering?
  Vid eftermontering av FloatRing i väg ska den fräsas/grävas ner minst 18 cm runt bassängen och ca 15 cm ut från bassängen. När man fyller gropen med asfalt är det mycket viktigt att packa väl för varje lager för att undvika sättningar. Vi rekommenderar att detta arbete utförs minst en vecka innan omasfaltering för att ge tid för eventuell efterpackning från trafiken. Om det ska fräsas innan omasfaltering kan trågstommarna förberedas för detta i samband med monteringen.
 • Finns det speciella kvantitetsförhållanden som är viktiga när slitlager ska läggas eller bytas runt FloatRing?
  Nej. Det förutsätts att noggrannhetskrav efterlevs, men eftersom ingen vill använda mer asfalt eller tid än vad som är nödvändigt är detta något som både beställaren och entreprenören kommer att ha strålkastarljuset på. Detta gäller även vid användning av FR. Tänk på att packa i flera lager om mer än 5 cm asfalt läggs.
 • Ska FloatRing lyftas vid omasfaltering?
  I grund och botten klarar en FR 3 nya slitlager (utan fräsning emellan) innan detta är en utmaning. Statens vegvesen rekommenderar som bekant inte så många slitlager ovanpå varandra, eftersom det ofta leder till deformation i vägbanan. Om flera lager asfalt har lagts över FR (15 cm eller mer) kan en brunnsram med längre kjol användas. Sådana fall kan lösas i dialog med våra konsulter.
 • Vad sägs om att justera FloatRing efteråt (mer asfalt eller vid felaktig installation)?
  Naturligtvis är detta ett oönskat merarbete som kan uppstå när entreprenören gör fel (mått, höjder, mängder etc) på vägsystemet som sådant. Här som på andra håll är det självklart pengar att spara genom att göra rätt första gången. Vid justering i efterhand används samma procedurer som vid installation för första gången.
 • Hur är det med asfalt ner i sumpen vid omasfaltering?
  Det är en generell utmaning med asfalt som faller ner i bassängen om stommen lyfts för högt samtidigt som den inte packas för varje lager (5 cm) med asfalt. FloatRings har cirka 10 mm mindre ljusöppning än toppringar, så detta problem blir mindre. I monteringsanvisningen för FR rekommenderar vi användning av vanlig tätning på exakt samma sätt som rekommendationer för traditionella reparationer.
 • Hur förhindrar man att FloatRing blir en oönskad tidstjuv på en anläggning där en sektion med x antal tråg på sektionen ska fräsas och asfalteras?

  Som i alla projekt: Ju tidigare åtgärder, metoder och produkter implementeras, desto större kostnadsbesparingar. Optimalt sett ges FloatRing ett tidigt fokus när man diskuterar lösningar för övergripande kostnadsmål. Detta ger bästa förutsägbarhet, planering och logistik. Därför bör FR ingå i anbudsunderlag och normer för vägar med hög belastning. Alternativet är tätare underhåll och reparationer under de kommande åren. FloatRing bör därför bedömas och prissättas på samma sätt som andra åtgärder som minskar vägens/bassängens livstidskostnader.

  När FloatRing inte är planerad i projektet men ändå vill användas (resultat av ändringsorder etc.) är detta fullt möjligt. Vi rekommenderar då en genomgång med våra konsulter om det specifika projektet så att installationer bäst kan anpassas till övriga byggarbeten i väg/på trottoarer m.m.

 • Måste man ha en filt för att montera FloatRing i befintlig väg?
  Nej, man kan mejsla, såga, gräva m.m. Men med en filt går det såklart fortare. Du kan även få en trågfräs med fräshuvud som är anpassad för installation av FloatRing.

Frågor? Fråga Eirik.

Eirik Strand

Eirik Strand

General manager / asfaltproduktion

+47 924 24 190 Send epost

Kurser och webbseminarier

Arstec arrangerar regelbundet kurser och webbseminarier inom de olika områdena. Hör av dig om du vill delta.