Sprickor och fogar

Reparation av sprickor och sprickbildning

Alla sprickor och krackeleringar börjar små. Att inte reparera sprickorna i tid kommer att resultera i större sprickor, skador eller gropar med tiden.

Oavsett vilken typ av sprickor som ska lagas är förberedelsen det viktigaste. Ta bort så mycket damm och löst material som möjligt från sprickorna, gärna med högtryckstvätt eller tryckluft. Torka av området om det finns fukt i sprickorna. Nu är det redo för förbättring.

 • Sprickor 0-5 mm och sprickbildning

  Tunna sprickor kan orsakas av tjälskador eller vanligtvis längs asfaltfogar.

  Lämna reparationsområdet lätt fuktigt. Häll Fogemulsion F över och dra utåt med en skrapa. Innan emulsionen fäller (går från brun till svart färg) strös den med singel utan noll substans, till exempel 2-4.

  Hela området ska vara mättat med singel, så att reparationen framstår som “torr” när den är klar. Reparationen kan trafikeras omedelbart. Trafiken kommer att trycka ner singeln i sprickorna och du får en slät yta. Efter en kort tid kommer reparationen att vara mer eller mindre osynlig.

 • Sprickor 2-15 mm och montering av detektorer / givare i asfalt

  REfug 100 i patroner eller REfug 2K i hinkar är elastiska tätningsmedel som används kallt.

  Sprickorna kan vara lätt fuktiga utan att det påverkar vidhäftningen. Betongsprickor ska förbehandlas med till exempel REphalt Primer. Fogen ska strös med singel (2-4mm) för att skapa friktion och undvika oönskad vidhäftning. Reparationen kan då köras över efter cirka 30 minuter.

 • Sprickor 10-30 mm, microtrenching, tjälsprickor och tvärsprickor

  Sprickan blåses ren och förvärms/torkas med t ex Komp Mini eller Komp SL. Om det är stor variation i storleken kan sprickan även vidgas med Nadler sprickskärare.

  Nadler Fogmassa N2 värms i en asfaltsgryta KK50 och fylls i sprickan. Fogen kan spritsas med singel för att skapa friktion. Reparationen kan köras över när fogmassan har svalnat.

 • Längsgående asfaltfogar och microtrenching

  Fogen blåses ren och förvärms/torkas med t ex Komp Mini eller Komp SL.

  SF-20 värms i en asfaltsgryta t.ex. KK50 kombigryta, och fylls i skarven. SF-20 innehåller stengranulat som ger bra friktion. Reparationen är trafikerbar när massan har svalnat.

 • Video
Bildgalleri:

Kurser och webbseminarier

Arstec arrangerar regelbundet kurser och webbseminarier inom de olika områdena. Hör av dig om du vill delta.