Släpp och rengöringsmedel

Effektiva asfaltsaneringsprodukter

Släppmedel används för att förhindra att asfalt fäster på maskiner och utrustning. Rengöringsmedel används för att ta bort asfalt på utrustning som används i asfaltproduktion.

All utrustning som används i asfaltproduktion ska antingen förbehandlas med släppmedel eller rengöras med miljöbaserat rengöringsmedel efter användning.

  • ArClean
    Vår bästsäljande produkt ArClean används både som släpp- och rengöringsmedel. Under förbehandlingen förhindrar den asfaltmassor från att fästa på maskiner och utrustning. Det löser också effektivt upp asfalt.
  • TBRA 6914 - släppmedel
    Vattenbaserat släppmedel som hindrar bitumen och asfaltmassor från att fästa på maskiner och utrustning.

Tillhörande produkter:

Bildgalleri:

Kurser och webbseminarier

Arstec arrangerar regelbundet kurser och webbseminarier inom de olika områdena. Hör av dig om du vill delta.