Asfaltproduktion

Vidhäftningsmedel och olika tillsatser för ökad livslängd och bättre asfaltkvalitet

Olika tillsatser i bindemedlet och i asfaltmassan, kan förändra egenskaperna hos en asfaltmassa och skräddarsy produkten utifrån den kvalitet du önskar.

Logo Arstec AS