Asfaltproduktion

Vidhäftningsmedel och olika tillsatser för ökad livslängd och bättre asfaltkvalitet

Olika tillsatser i bindemedlet och i asfaltmassan, kan förändra egenskaperna hos en asfaltmassa och skräddarsy produkten utifrån den kvalitet du önskar.

Ansökningar

Varm asfalttillverkning och lågtempererad tillverkning med eller utan skum. Halvvarm och kalla tillverkningsmetoder och med hög andel återvinning.
Möjligheterna är oändliga. Vi har lösningarna.

Logo Arstec AS

Asfaltproduktion

Vi fokuserar på forskning och vidareutveckling av våra produkter

Ända sedan vi blev leverantör av tillsatser i slutet av 90-talet har vi tillsammans med tillverkaren Road Science i USA tagit fram produkter anpassade för det skandinaviska klimatet och stenmaterial. Under 2018 lanserade vi ArOptimal, en aminbaserad tillsats som möjliggör produktion av lågtemperaturasfalt utan skumbitumen. År 2021 kommer det att finnas ett tiotal asfaltfabriker som producerar med denna metod, utan kostnader för skumgenerator och underhåll av denna. ArOptimal är samtidigt ett högaktivt vidhäftningsmedel, vilket innebär att ytterligare vidhäftningshöjande tillsatser behövs.

Vi svarar senast inom 1 arbetsdag, men oftast inom 2 timmar.

Fråga oss!

Hör av dig om du har frågor om våra produkter eller tjänster.

Ring per telefon: 019-10 93 00 eller använda info@arstec.se