REfug applikationsverktyg

REfug applikationsverktyg

Specialanpassat verktyg för att applicera elastiskt tätningsmedel för tätning av sprickor och fogar.

Genom att täta sådana skador i ett tidigt skede kan livslängden på asfaltdäcket ökas avsevärt.