Hydraway

Prisvärt och effektivt dräneringssystem från Hydraway

Dålig eller otillräcklig dränering är i många fall orsaken till skador på vägbanan strax efter vägförnyelsen och ny asfaltyta.

Hydraway är ett prefabricerat plastfilteravlopp som består av 25 mm polyetenkärna med svetsad, nålstansad fiberduk. Med mer än 80 % öppning i konstruktionen är man därför inte beroende av att vattnet dräneras genom smala spaltöppningar som på traditionella dräneringsrör. Diket som Hydraway är monterat i kan därför fyllas i med samma material som grävdes fram, enligt beskrivningen i det norska Statens vegvesens handbok N200. Det gör att Hydraway i de flesta fall är billigare att installera längs vägen än traditionell dränering. Hydraway finns i både 15 cm och 30 cm höjd.

Se video här: Hydraway Dreneringssystem Flow-test