Vatten är asfaltens värsta fiende

Med en sådan rubrik är det lätt att tänka på vikten av diken och bra dränering i och längs vägen. Men det många inte tänker på är att asfalten fungerar som tak över vägbygget. Om det läcker genom taket uppstår skador i byggnaden.

15.Feb 2021

Asfalt är ett material som expanderar på sommaren och drar ihop sig på vintern. Vid bergspass är det lätt att upptäcka sprickor över vägen, typiskt med 30-40 meters mellanrum, och tro att detta är något som bara är ett problem i kalla områden. Men det är inte så. De kanske största problemen vi har med sprickor är på kommunala gator och vägar.

Lederna är en utmaning

Varje gång det asfalteras, grävs eller lappas i en väg blir det förstås en skarv mellan gammal och ny asfalt. Under årstiderna kommer fogarna att “öppnas” och “stängas” på grund av temperaturfluktuationer. Även om fogen kanske bara expanderar mikroskopiskt, kommer vattnet snabbt att leta sig in i sprickan. Vattnet drar bort vägdamm som så småningom fyller sprickan så att den inte kan stänga igen.

Bildtext: Med bara tre veckors mellanrum och 6 graders temperaturskillnad syns det hur mycket sprickan har expanderat.

Minskad bärförmåga

Föreställ dig en varm och torr dag i juli. Parkeringsplatserna vid populära uteplatser är fulla och på allt gräs och jordfläckar i närområdet korsar bilar. Marken är torr och hård och kunde även ha haft en släpvagn parkerad utan att få så mycket som ett spår i marken. Det är inte så man ser en regnig dag i april eller oktober. Skillnaden är bara hur mycket vatten det finns i jorden.

Det finns flera anledningar till att fukt som tränger in i sprickor gör att skadorna ökar i omfattning. Fukten som finns i toppen av vägbygget minskar vägens bärförmåga. När asfaltsområden med dålig bärighet trafikeras kommer asfalten att spricka upp bit för bit. Detta skapar nya kanaler för vattnet att tränga in i.

Om sprickorna inte repareras kommer gropar att uppstå. Och om perforeringen repareras utan att ta hänsyn till sprickorna runt perforeringen kommer den nya perforeringen att ske igen i närheten. Så här bultar det bara ihop.


Bildtext: Rensa sprickor och inslag av gropar längs en asfaltfog.

Kan spara stora summo

Norska vägägare, och kommuner i synnerhet, kan spara stora summor pengar genom att kräva att entreprenörer tätar asfaltfogar vid asfaltering. Det kommer visserligen att kosta några kronor extra där och då, men detta sparas igen många gånger på grund av förlängd livslängd och mindre reparationskostnader.


Bildtext: Exempel på flexibel tätningsmedel i en tidigare spricka.

Arstec är en leverantör av produkter för förebyggande underhåll av asfaltbeläggningar. Se asfaltreparation för mer information om produkter, utrustning och utbildning.