Renoverar brunnslock med FloatRing

Rehabilitering av rännarramar med FloatRing ger korrektare fundament, bättre kraftfördelning och längre livslängd på vägrännor. Det norska företaget Arstec har tagit fram lösningen, som på sikt kan bli en ny standard.

07.Sep 2017

Artikeln är hämtad från VAnytt 7 september 2017.

Fordonet känner stötar och vibrationer när hjulen rullar över ett brunnslock som inte är helt plant. Sådana stötar och smällar leder naturligtvis till slitage på både tråg och fordon.

Mycket tyder på att fenomenet beror på en klassisk svaghet i konstruktionen av hur manhålsramar har byggts in i vägbanan.

När har det norska företaget Arstec tagit fram en ny lösning för att grundlägga trågramar, som innebär att locket och ramen frigörs från själva tråget nedanför, och istället vilar på en viktfördelningsring. Ringen å andra sidan vilar på själva kroppen. Detta löser en klassisk utmaning som norska vägar haft med telehiv eller sättningsskador.

Bilde i galleriet
Rengör noga runt kragen så att du kan lägga en utjämningsshingel.

Mer släppte

Traditionellt sett har brunnslock och ramar varit en del av själva brunnslösningen och vilat ovanpå detta. Själva rännramen är förankrad i vägbanan, genom att asfalt packas under kragen och på så sätt hjälper till att låsa den i sidled.

– Vägbanan och rännramen kommer att röra sig något upp och ner i takt med frost och tele genom årstiderna. Det gör inte bassängen, eftersom den står stilla på en telefonfri bas. Dessa små förändringar långsamt upp och ner gör att ramen inte alltid vilar perfekt på handfatet. När fordon lastar locket uppstår små stötar och betongringen som kragen vilar på kommer att skadas något. Det händer även med kompositpackningar under kragen, säger generaldirektör Eirik Strand på Arstec, som har kommit på vad som förmodligen är en ny och bättre lösning för att fästa brunnslock på vägbanan.

– Istället för att ramen vilar på bassängen vilar den på en viktfördelningsring, som fördelar krafterna ut till sidorna, och inte ner till själva bassängen, förklarar Strand.

Bilde i galleriet
FlotRing är ett fundament som fördelar krafter utåt i vägkroppen.

Femtio brunnar

I ett projekt som stöds av Innovasjon Norge har femtio ramar renoverats och justerats i sommar i fem kommuner i södra Norge.

– Det här är ett pilotprojekt som ska visa hur detta går till och hjälpa till att dokumentera kvaliteten. I första hand kommer vi att sanera och justera ett femtiotal brunnsramar som är mer eller mindre ur läge, i nästa instans står till tjänst för kommuner och entreprenörer som vill förebygga skador, säger Strand, som därmed också menar att nya brunnsramar bör nog byggas på liknande sätt.

– En trågram ur läge blir ungefär som en lös tätning. Det lönar sig att ta det innan det som ligger under tillfogar ytterligare skada och på så sätt slipper kostsamt schaktarbete. Det är i första hand naturligt att ta ramarna i samband med asfaltering och annan förnyelse, säger Strand.

Bilde i galleriet
Den är hoptryckt runt kragen.

Metoden

Själva metoden som används på den befintliga trågstommen går ut på att fräsa 20 cm ner runt tråget och på så sätt göra en rund hylla på sidan av toppringen. Lock och ram lyfts ur och rensas från asfalt.

På denna runda hylla läggs ett lager av strö. Detta skapar en stabil grund för viktfördelningsringen som läggs på avstånd från själva krökningen.

Brunnslocket och ramen har inte längre direkt kontakt med toppringen eller konen och krafter som trycker ner locket kommer att fördelas i vägkroppen. Med årstiderna kommer ramen att följa vägkroppen med tele och upptining och därmed inte orsaka skador på bassängen, förklarar Strand.

Själva viktfördelningsringen är gjord av gjutjärn och har utvecklats speciellt för denna metod.

Sista delen av arbetet är att fylla in varm asfalt i spåret du gjort och packa ihop asfalten under kragen, så att den låses fast i vägkroppen.

– Vi tänker oss en liknande metod för att bygga nya tråg, enligt vår mening blir det en mer stabil och hållbar lösning, säger Strand.

Bilde i galleriet
Avsluta