Kristiansand är positiv till flytande brunnslock

Efter långa försök och tester har Kristiansands kommun beslutat att bygga tråg som är utsatta för tung trafik enligt nya och bättre principer. Inledningsvis har sextio flottörer köpts in för detta jobb.

22.Mar 2019

Artikel tagen från VAnytt 22 mars 2019.

Bildtext: Konstruktion av rännor med flytning, här under mässan Miljö och Teknik nyligen, gör att trågtoppen möter krafter uppifrån med stöd i själva vägkroppen vilket räddar rännan från stötar och slitage.

-Detta är en viktig förbättring av ett problemområde på våra vägar. Kristiansands kommun kommer nu att ha flytare in i sin VA-norm, säger verksamhetschef i Kristiansands kommun VA miljöavvattning, Kjell Einar Liane Liane.

Flytring (Floatring) är en viktfördelningsring för trågramar. Den är utformad för att överföra trafikbelastningen ner i vägkroppen istället för ner till en toppring eller kon. Därmed följer ramen vägbanans rörelser genom årstiderna och det innebär i sin tur minskade underhållskostnader på sikt. Det är betydligt mindre behov av omasfaltering runt brunnar, vilket är ett problem när brunnar ligger i vägbanan, förklarar Are Strand i Arstec.

Kristiansand framför

Verksamhetschef Kjell Einar Liane, har stor tilltro till de patenterade ringarna, som avsevärt minskar möjligheten att tråg sjunker i vägbanan och som också förlänger livslängden på gatugodset.

För Arstec är leveransen till Kristiansand en liten milstolpe både på grund av antalet Floatringar, och för att Kristiansands kommun vill ligga i framkant av vägunderhållet.

-Det är roligt att arbeta med människor som är så framåtsträvande och nyfikna på nya lösningar, säger Are Strand som den här veckan har träffat flera representanter i kommunen för att ge en gedigen introduktion till etableringen av de nya svävande toppringarna.

Testad i flera kommuner

-Det är viktigt att kommuner som Kristiansand är villiga att använda nya lösningar och produkter som främst riktar sig till den kommunala marknaden. Under Miljö & Teknik-mässan i Lillestrøm förra veckan presenterades Floatringen för ett antal kommuner och Are Strand har registrerat en mycket positiv inställning till produkten som Arstec har utvecklat och patenterat.

Utan stöd från Innovation Norway och pionjärkommuner som Kristiansand, med verksamhetschef Kjell Einar Liane i spetsen, hade det varit både tyngre och längre för oss att utveckla en produkt av den här typen. Det är helt avgörande att vi får några kommuner som är villiga att ta tillfället i akt till praktiska tester, vare sig det gäller denna produkt eller andra innovativa lösningar för kommunalteknisk verksamhet, fortsätter Strand.

Bättre körupplevelse

Baserat på erfarenheter som gjorts under testperioden kan både Strand och Liane lova att monteringen av dessa ringar kommer att ge stadens invånare mindre buller och en bekvämare körupplevelse över bassängerna, samtidigt som kommunen sparar pengar genom mindre behov av vägunderhåll och längre livslängd för bassängen.

Ja till innovativa lösningar

-Det hävdas ofta att självkostnadsprincipen för vägar, vatten och avlopp är ett hinder för innovativa lösningar. Här menar jag att Kristiansands kommun har varit med och bevisat motsatsen. Driftspersonalen i Kristiansand är måna om att använda medlen på det mest effektiva sättet och att leverera bra tjänster för de avgifter kommunen tar ut av sina invånare, säger Strand och Liane.

Strand är mycket nöjda med att Kristiansands kommun gärna delar med sig av både kompetens och erfarenhet med sina grannkommuner och andra kommuner i kommunaltekniska fora.

60 flytringar är på väg till Kristiansand. Det är betydligt mindre behov av omasfaltering runt brunnar, vilket är ett problem när brunnar ligger i vägbanan, förklarar Are Strand i Arstec.

Relaterte artikler:

Illus: Kan för alltid förändra hur brunnslock grundas
26 Mar. 2018

Kan för alltid förändra hur brunnslock grundas

Provningen av viktfördelningsringar för grundläggning av brunnsramar har skapat stort …

Illus: Fokuserar på effektiv förnyelse av brunnar

Fokuserar på effektiv förnyelse av brunnar

Gategodsgutta är ett nytillskott av företag som ska bidra till förnyelsen av de många …

Illus: Hälften av vägrännorna är utsatta för skador
02 Jan. 2018

Hälften av vägrännorna är utsatta för skador

Ett stort antal trågramar skadas i vägbanan varje år. Det borde vara helt onödigt, enligt …

Illus: Renoverar brunnslock med FloatRing
07 Sep. 2017

Renoverar brunnslock med FloatRing

Rehabilitering av rännarramar med FloatRing ger korrektare fundament, bättre …