Kan för alltid förändra hur brunnslock grundas

Provningen av viktfördelningsringar för grundläggning av brunnsramar har skapat stort intresse hos såväl VA-folk, såväl som ägare och byggherrar av vägar. I år ska flera kommuner prova metoden och Statens vegvesen har anmält sitt intresse.

26.Mar 2018

Artikeln är hämtad från VAnytt den 26 mars 2018.

Medan en vägsump vanligtvis står stilla kommer själva vägkroppen att röra sig upp och ner i takt med årstid och temperatur. Avstånd uppstår och tråget tar inte upp krafterna från fordon på ett kontrollerat sätt. Denna universella svaghet är utgångspunkten för den norska uppfinningen Floatring, som snarare ser till att krafterna som verkar på bassängen fångas upp i själva vägkroppen. Viktfördelningsringen skapar därmed ett bättre underlag och avlastar sumpen, så att sumptopp och packningar inte bryts ner av trafikbelastningen.

Bilde i galleriet
Flytring placeras runt bassängen, så att krafterna från brunnslocket tas upp i vägkroppen. Här görs en sittplats för flytningarna runt den gamla brunnen vid rehabilitering i Kambo nära Moss.

Saker och ting tar tid

– Det tar tid att ändra praxis inom väg och VA. Vi pratar om ämnesområden där säkerhet går före det mesta. VA-branschen har länge trott att det här är något vägfolk tar hand om. Medan vägfolket har trott att detta är en fråga för VA-branschen. Så nu har vi tagit hand om det och responsen är väldigt bra, säger Eirik Strand på företaget Arstec till VANytt.

Strand har det senaste året fått mycket positiva vibrationer från kommuner och entreprenörer och nu även Statens vegvesen i Norge som är storägare av vägar och infrastruktur.

– Vi känner att vi är på rätt väg, det här är en enkel produkt som många även funderar på vid nybyggnation. Det här kan för alltid förändra hur trågbågar grundas, det är väldigt roligt, säger Strand.

Rehabilitering nu

Strand har också fått bra feedback på de jobb de gjorde förra året, där Floatring installerades på totalt 70 bassänger i olika kommuner. I år räknar man med att det kan bli 500 ringar. Och det norska vegverket ska nu pröva lösningen.

– Vi har tittat på det här och tycker att lösningen verkar intressant. Därför tänker vi göra ett försök på en gata i Lillehammer. Detta görs i samarbete med Lillehammer kommun. Syftet med experimentet är att se hur detta kommer att fungera på en livlig gata. Anledningen till detta är att vi har sett att traditionella brunnsramar har svårt att uppfylla toleranskraven. Och vi har fått några avvikelser från detta. Det verkar också som att den här metoden med flyttråg blir lättare att hantera vid rehabilitering, säger Kjell Eide på Statens vegvesen Region Öst.

Bilde i galleriet
Floatring är en enkel solid anordning som inte vilar på bassängen, utan på den omgivande kroppen.

Både Lillehammer och Vegas

I år ökar både Bergen och Lillehammer antalet installationer, baserat på erfarenheterna från tidigare tester.

– Problemet med traditionell praxis är inte bara att vägen stiger. I vissa fall reser sig även rännramarna från gatukroppen. Vid plöjning kan detta leda till allvarliga situationer. Under en resa till Las Vegas fick vi även höra från VA-avdelningen i staden att vägkroppen expanderar vid höga temperaturer, något vi inte tänkt på tidigare. Det kan därför tyckas att det är en bra idé på flera sätt att lägga rännramen så att den vilar i vägkroppen, säger Strand. Flera entreprenörer har också anmält sitt intresse, bland annat projekt där djupstabilisering av vägar med nytt bärlag ska genomföras.

– Till sådana projekt levererar vi en högre ring, som alltså följer med korrekt vid packning. Vanligtvis är man rädd för att köra nära bassängen med välten. Med Floatring kan man köra ovanpå vilket ger en riktigt kompakt fyllning, det blir helträ, säger Strand.

Relaterte artikler:

Illus: Hälften av vägrännorna är utsatta för skador
02 Jan. 2018

Hälften av vägrännorna är utsatta för skador

Ett stort antal trågramar skadas i vägbanan varje år. Det borde vara helt onödigt, enligt …

Illus: Renoverar brunnslock med FloatRing
07 Sep. 2017

Renoverar brunnslock med FloatRing

Rehabilitering av rännarramar med FloatRing ger korrektare fundament, bättre …