Hälften av vägrännorna är utsatta för skador

Ett stort antal trågramar skadas i vägbanan varje år. Det borde vara helt onödigt, enligt bergensföretaget Arstec, som menar sig ha lösningen.

02.Jan 2018

Artikeln är hämtad från Tungt.no 2 januari 2018.

Bildtext: – En bassäng står stilla, medan en vägbana är utsatt för tele och straff, säger Eirik Strand i Arstec. (Foto: Arstec)

Sedan 1979 har Arstec AS varit leverantör av lösningar, produkter, maskiner och utrustning för asfalt och vägunderhåll. De senaste åren har sortimentet utökats till att även omfatta kommunal teknik. Arstec är idag återförsäljare i Skandinavien, Baltikum och Polen för flera europeiska och amerikanska tillverkare.

Dessutom finns egenutvecklade produktserier och lösningar, såsom brunnar och brunnar.

Felaktigt konstruerad

– Ungefär hälften av trågramarna i Norge är defekta och utsatta för skador. Statens vegvesen har ett ökande fokus på sänkor i vägbanan, och Arstec har själva ägnat mycket tid under de senaste fyra-fem åren åt att berätta hur viktigt det är, och vad det norska vegverket, VA-byråer och entreprenörer bör följ, säger generaldirektören för Arstec, Eirik Strand.

Han tycker att det finns mängder av exempel på felaktig konstruktion i bassängen. En komplicerande egenskap är att kommunens VA-verk äger pumppunkterna, det är Statens vegvesen eller teknisk drift som äger vägen och entreprenören ska göra jobbet.

Vätare, vildare

Skadan kommer i form av sprickor runt rännans ramar och vatten tränger in och sköljer bort fina partiklar. Trasiga betongkoner är inte ovanliga.

– Eftersläpningen är enorm, och förbättras inte av ett allt blötare och vildare klimat. VA-verket har enorma investeringar framför sig i brunnar och rörsystem.

Antalet bassänger i Norge uppskattas till cirka en miljon. Ingen vet hur många av dessa som finns på vägen.

Få har rätt

– En brunn står stilla, medan en vägbana utsätts för telehiv och domar och så vidare, och kan i extrema fall röra sig flera tiotals centimeter. Vägen brukar gå bra, men långt ifrån alltid bassängerna, säger Strand.

Detta skapar problem för ramen och locket som vilar direkt på bassängen. Detta är ofta fel konstruktion.

– Det är faktiskt ganska många som ljuger som de ska, konstaterar Strand.

Han konstaterar att problemet varit känt sedan länge, det är fokus som fortfarande saknas. Och enligt Strand finns det ingen standard åtgärdsmetod.

Lösningarna

Lösningarna Arstec tagit fram de senaste åren är i korthet dessa: brunnslock (bilden tillsammans med Cat compact loader), en maskin som drar upp brunnsramen utan att skada asfalten. Den har tre griparmar som snäpper under kanten på brunnsramen, som dras rakt upp med upp till 60 tons dragkraft.

Stehr trågfräs fräser loss och lyfter rännramar i vägbanan. Används även för tandning runt trågkarmar, där jätteskäraren gör en läggningskant för asfalteringen.

Cat positionerar sig också, med kompakta lastare speciellt anpassade för ändamålen.

Relaterte artikler:

Illus: Renoverar brunnslock med FloatRing
07 Sep. 2017

Renoverar brunnslock med FloatRing

Rehabilitering av rännarramar med FloatRing ger korrektare fundament, bättre …