Hål i asfalten

När en väg blir äldre blir bindemedlet i asfaltbeläggningen hårt och sprött. Asfalten bryts gradvis ner, med tiden bildas sprickor och vatten tränger in.

22.Mar 2021

Sprickor och bergras uppstår och bildar gropar, vilket ger mycket höga underhållskostnader. Skador på fordon och maskiner kan lätt uppstå, vilket i sin tur kan leda till personskador. När hålet väl har bildats växer det kontinuerligt när material lossnar från kanterna. Stanshål kan vara flera decimeter breda, långa och djupa.

Reparera hål och sprickor i asfalten

Om ett asfalthål inte repareras tillräckligt snabbt finns det risk för fler skador. Till sist måste man fräsa bort det skadade området och ersätta det med ett nytt med asfalt, vilket också medför stora kostnader.

Detta är en klassisk asfaltskada där skadan börjar med ett litet hål i asfalten. När hålet väl har uppstått är det bara en tidsfråga innan skadan ökar i omfattning. Idag är det möjligt att reparera sådana asfaltskador med en permanent reparationsasfalt som heter Viacore® eller REphalt®.

Hållbar asfaltreparation med Viacore®

Hål i asfalten kan lagas med en specialbyggd lastbil med hydraulisk arm som har utrustning för att blåsa rent hålet, spraya kanter och botten med uppvärmd bitumen samt fylla hålet med stenmaterial och bindemedel.

Skadan kan även repareras med så kallad kallmassa tillverkad på en asfaltsfabrik med en mycket mjuk bitumen. En sådan reparation behöver dock oftast repareras inom kort. Det finns även kalla asfaltprodukter i säckar eller hinkar på marknaden som används. Dessa kalla produkter innehåller lösningsmedel och/eller mjuk bitumen, samt i vissa fall lecakulor istället för stenmaterial.

Sådana reparationer går ofta sönder mycket snabbt. Du kan även utföra en permanent reparation med varm asfalt, men det blir väldigt dyrt med tanke på all utrustning som behövs.

Les mer: Viacore® CE-märkt asfalt

Idag är det möjligt att reparera sådana asfaltskador med en permanent reparationsasfalt som heter Viacore® eller REphalt®. Att täta reparationsområdet efter att massan lagts förlänger också gatans livslängd. Andra åtgärder kommer därför inte att behövas på lång tid.

Arstec är en leverantör av produkter för förebyggande underhåll av asfaltbeläggningar. Se asfaltreparation för mer information om produkter, utrustning och utbildning.

Relaterte artikler:

Illus: Vatten är asfaltens värsta fiende
15 Feb. 2021

Vatten är asfaltens värsta fiende

Med en sådan rubrik är det lätt att tänka på vikten av diken och bra dränering i och längs …