Fokuserar på effektiv förnyelse av brunnar

Gategodsgutta är ett nytillskott av företag som ska bidra till förnyelsen av de många tusen bassänger som har både inlopp och utlopp runt om i landet. Under miljö- och teknikmässan i Lillestrøm visade många driftanställda från kommuner intresse.

07.Mar 2019

Artikel tagen från Rørinspeksjon Norge 7 mars 2019.

Bildtext: -Det är ingen lätt lösning för en bra brunnsrehabilitering, framhåller generaldirektören för Gategodsgutta AS, Are Strand. Foto: Odd Borgestrand

Gategodsgutta är ett systerbolag till Arstec AS som sedan 1979 koncentrerat sig på produkter, maskiner och utrustning för asfaltindustrin och aktörer inom väg och underhåll. Företaget har hela tiden utökat sitt sortiment till att även omfatta kommunal teknik. För att tjäna den norska vattenindustrin valde ägarna till Arstec AS att etablera ett separat bolag som fick det självförklarande namnet Gategodsgutta.

Kommuner mer medvetna

Verkställande direktören Are Strand är nöjd med ledningsägarnas allt starkare fokus på att bassängerna är en viktig del av det totala ledningsnätet. Även bassängerna “skriker” efter förnyelse, konstaterar Are Strand som nu även siktar mot NoDig-marknaden med företagets produkter och lösningar för bassängrehabilitering.

-Vi uppskattar givetvis mycket att flera av de stora NoDig-aktörerna i Norge nu kontaktar oss för att bidra till en effektiv förnyelse av bassängerna. NoDig-entreprenörer ser fördelen med att själva kunna sköta rörförnyelsen samtidigt som vi kan koncentrera oss på bassängerna.

Det finns ingen enkel lösning
för en bra brunnsrehabilitering, framhåller Are Strand. Flera skrupelfria aktörer har på senare tid använt snabbhärdande murbruk utan att slutföra jobbet på ett ordentligt sätt. Arstec AS har själv utvecklat en snabbhärdande reparationsbetong för nödreparation av brunnsringar och tråg. Bitumix Aqua-Stop härdar på några minuter, och härdningsprocessen startar i samma ögonblick som betongen tillsätts vatten. Således är denna betong användbar för små reparationer, tätning av sprickor och hål innan en sump ska totalrenoveras. Bitumix Aqua-Stop ska endast användas för att stoppa läckan som en punktreparation. En fullständig rehabilitering av ett brunn innebär full rengöring och solid sprutning med fiberarmerad betong.

Krävandei Bergen

Ett av de mer krävande uppdragen genomfördes i höstas på Bryggen i Bergen. Då var det Bergen Vann som bad om assistans för att täta en sump som var utsatt för starka naturkrafter. Med nordliga vindar och högvatten rann havsvattnet ut i stora bäckar genom fogar och stora hål. En gammal stenkantad brunn klarade inte de enorma belastningar den utsattes för. Avloppsskummet “levererade” stora mängder havsvatten till en pumpstation, som i sin tur ledde vattnet till ett av stadens reningsverk. Läckan stal alltså onödig kapacitet i transmissionsledningarna, och slösade bort betydande summor på rening av främmande vatten som aldrig borde ha kommit in i avloppsvattensystemet.

Efter 20 timmars arbete totalrenoverades bassängen. I det här fallet måste en snabbhärdande betong användas eftersom tidvattnet gav operatörerna korta tidsfönster för att utföra jobbet.

Bra gjort av RIN och Norsk Vann

Även om Arstec AS äger och driver Gategodsgutta är Are Strand tydliga med att Arstec som producent erbjuder sina produkter till alla aktörer som arbetar med brunnsrehabilitering.

–Här är det viktigt att vi är många arbetslag runt om i landet som vänjer oss vid ledningar och brunnar, framhåller Strand.

Han ställer sig helt bakom det fokus som bland annat Norsk Vatten- og Rörinspektion Norge har på förnyelse av rör och bassänger. Uppgradering är helt avgörande för att vi ska ha en fungerande infrastruktur även under jord. Då är det viktigt att seriösa aktörer som kan ämnet och som vill vara med och utveckla det vidare samarbetar, anser han.

-Vi lägger stor vikt vid utbildning i användningen av produkterna, och ser också att de som arbetar med trågförnyelse varje dag blir skickliga. Övning är vettigt också på det här området, och just nu behöver Norge många mästare, säger han med ett leende.

Det egna företaget har också satsat betydande resurser på ett bra slut på både rehabiliterade och nya brunnar. Flytringen är en patentskyddad viktöverföringsring som ser till att vikttrycket inte går ner i bassängen utan ut i den sammanpressade marken runt bassängen. Detta etablerar ett skydd av bassängen, vilket i sin tur bidrar till att förlänga livslängden och minska driftskostnaderna.

-Vi är glada över att flera kommuner efter ett par års tester nu har gett signalen att de vill ha Flytringen i sin lokala VA-norm eller vägnorm, säger Are Strand.

Relaterte artikler:

Illus: Kan för alltid förändra hur brunnslock grundas
26 Mar. 2018

Kan för alltid förändra hur brunnslock grundas

Provningen av viktfördelningsringar för grundläggning av brunnsramar har skapat stort …