- Acceptera inte att skador på brunnarna är avfall!

DRÄNERING: Brunnarna är ofta slagna. Både när de läggs, under byggprojektet och inte minst när vägen är klar och trafiken flyter på som vanligt. Problemet är att brunnslocket inte alltid ligger plant och i kanten av vägen.

09.Aug 2021

Artikel hämtad från AT.no - 15 juni 2021.

Marken stiger och sjunker, ofta i takt med temperatursvängningar och tele. Brunnen däremot står stilla och konsekvensen blir ofta att brunnslocket håller sig högt i vägbanan. Bilar, lastbilar och bulldozers kommer sedan och tillhandahåller sumpen, utrustningen och omgivningen runt misshandeln. För plogbesättningar kan det vara så obehagligt att köra in bladet rakt in i ett högt brunnslock, att det kan vara skadligt för hälsan.

Läs mer: Varför är brunnslocken inte i nivå med vägen?

Utvecklad lösning

Med detta som utgångspunkt har Arstec AS från Bergen utvecklat FloatRing. Konstruktionen är i helgjutjärn från topp till tå, och botten består av en bred järnring som vilar på underlaget runt resten av gödseln. Trycket från vägen (bilar, lastbilar etc.) trycks alltså ut i underlaget. På andra brunnslösningar vilar toppen av brunn direkt på brunnsmaterialet under marken, vilket gör att kraften trycks rakt in i brunnskonstruktionen. En annan effekt av FloatRing-konstruktionen är att den följer markens rörelser och därmed ligger plant i vägbanan.

STÖD TILL MARKEN: FloatRing är utformad så att ringen stöds mot marken och inte mot gödseln. Foto: Arstec

Den första FloatRingen lades i Bergen 2016, och i Skandinavien ca. 1000 installationer. Med tanke på att 25 000 bassänger repareras årligen bara i Norge, menar Arstec att potentialen är mycket stor för FloatRing.

– Det finns helt klart potential för ökad försäljning av lösningen, men vi tror att ett lika viktigt fokus för produkten är att förebygga underhåll. Dessutom är bassängen som installation ofta ett konflikttema, liksom något entreprenörerna anser vara potentiellt avfall. Så kan det inte vara, säger generaldirektör Eirik Strand i Arstec AS och fortsätter.

Vem tar räkningen?

Anledningen till påståendet om krympning är specifikt riktad mot brunnslösningar i betong som sticker ut medan normal byggtrafik kör över den under projektets gång. Resultatet blir snabbt att toppen måste bytas ut, eller att konstruktionen är så försvagad att det inte tar lång tid innan asfalten runt bassängen spricker upp efter att vägen använts av vanliga användare.

KONSTRUKTIONEN: Så ser du på nära håll hur konstruktionen fungerar. Foto: Arstec

– Vägägaren äger vägen medan VA-verket vanligtvis äger bassängen, men vem tar räkningen när bassängen är förstörd och den omgivande vägen spricker? frågar Strand.

Pris är givetvis ett tema och enligt Arstec kan FloatRing kosta både 4000 och 7000 kronor extra, jämfört med nuvarande lösningar i betong. Samtidigt är priset för att reparera en sump som stigit kanske 15 000 till 30 000 kronor.

Satsa på produkten

Arstec är ett företag med en lång karriär inom asfaltbranschen och utvecklingen av FloatRing är ett delprojekt som fortfarande håller sig inom samma bransch. Men för att inte släppa asfaltsatsningen har Arstec anlitat konsultföretaget XomeOne AS för att ta satsningen på FloatRing ett steg längre. Samarbetet skiljer sig kanske något från det “normala” konsultbruket. XomeOne AS från Moss blir Arstecs förlängda arm in på marknaden, och arbetar direkt med spelarna på uppdrag av Arstec.

– Målet är att nå fler i VA-miljön. Rådgivande organisationer är viktiga för att få in FloatRing i beskrivningarna, och produkten har redan dragits in i några projekt. Vi kommer att informera entreprenörer om vad detta är. Produkten tickar i lika många rutor som HSE, ekonomi och hållbarhet, och det är saker man bara inte kan undvika 2021, säger Thomas Kolbenstvedt entusiastiskt.

SLAMPER: Det smäller bra i plogen, bil och förare när denna tar ner brunnslocket som sticker upp. De skador som kan uppstå under skymningen visas tydligt här. Foto: Arstec

- En annen ting er å minimere konflikter. FloatRing er konstruert for å holde i 50 år og vel så det. Ramme og lokk må som vanlig justeres i forbindelse med reasfaltering, men ellers følger FloatRing bevegelsene i grunnen slik at kumlokket blir liggende flatt i veien, sier Kolbenstvedt videre.


JUKT: Här har brunnslocket/ringen sjunkit ner, och asfalten runt den sprack upp som en konsekvens av detta. Foto: Arstec

Viktigt med dialog

Eirik Strand i Arstec AS, som har jobbat mycket med FloatRing, och särskilt fram till att XomeOne-avtalet trädde i kraft från nyår, säger att responsen från marknaden varierar mycket. Vissa kommer att vänta och se, en del vill testa en bassäng eller två och en del ritar in lösningen direkt i sina projekt.

– Vad är den gemensamma nämnaren för de som väljer att använda FloatRing?

– Man ska vara lite försiktig med att bedöma alla över en kam, men vi ser att de som använder det här är aktörer där det finns en bra dialog mellan vägägare, koägare och entreprenör. VA-byrån är ofta den drivande kraften bakom användningen av lösningen och de andra kan behöva lyssna på sina önskemål och vara med. På vissa håll tänker alla mest på sig själva, och vad man kan spara i sin verksamhet utan att tänka på att de totala kostnaderna ökar, säger Strand.