Eldre artikler
Illus: Vad är skillnaden mellan tråg med och utan FloatRing™?

Vad är skillnaden mellan tråg med och utan FloatRing™?

En vanlig brunnskonstruktion är byggd så att gatan/vägen är en konstruktionsdel och …

Illus: Varför är brunnslocken inte i nivå med vägen?

Varför är brunnslocken inte i nivå med vägen?

Alla trafikanter har märkt det; det stöter och skakar när du kör över en brunn i vägbanan. …

Illus: FloatRing™ minskar skador på rännor i vägbanan

FloatRing™ minskar skador på rännor i vägbanan

FloatRing fördelar vikten från fordonen i vägbanan till marken runt bassängen och inte som …

Illus: Hål i asfalten
22 Mar. 2021

Hål i asfalten

När en väg blir äldre blir bindemedlet i asfaltbeläggningen hårt och sprött. Asfalten …

Illus: Vem betalar för brunnar i vägbanan?
02 Mar. 2021

Vem betalar för brunnar i vägbanan?

Nivåskillnad mellan brunnar och vägbana skadar både fordon, brunnar och asfaltbeläggningen …

Illus: Vatten är asfaltens värsta fiende
15 Feb. 2021

Vatten är asfaltens värsta fiende

Med en sådan rubrik är det lätt att tänka på vikten av diken och bra dränering i och längs …

Illus: Kristiansand är positiv till flytande brunnslock

Kristiansand är positiv till flytande brunnslock

Efter långa försök och tester har Kristiansands kommun beslutat att bygga tråg som är …

Illus: Fokuserar på effektiv förnyelse av brunnar

Fokuserar på effektiv förnyelse av brunnar

Gategodsgutta är ett nytillskott av företag som ska bidra till förnyelsen av de många …

Illus: Kan för alltid förändra hur brunnslock grundas

Kan för alltid förändra hur brunnslock grundas

Provningen av viktfördelningsringar för grundläggning av brunnsramar har skapat stort …

Illus: Hälften av vägrännorna är utsatta för skador

Hälften av vägrännorna är utsatta för skador

Ett stort antal trågramar skadas i vägbanan varje år. Det borde vara helt onödigt, enligt …

Illus: Renoverar brunnslock med FloatRing

Renoverar brunnslock med FloatRing

Rehabilitering av rännarramar med FloatRing ger korrektare fundament, bättre …